พระพุทธบาทภูชาติ ::
    ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อที่ดิน
เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทภูชาติ ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ตารางวาละ ๒๕๐ บาท งา....
23 มีนาคม 2563
    โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตวันที่สอง
   วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ.ดร. ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมได้นำนิสิตมาบูรณะปกิสังขรณ์ ปรับภูมิทัศน์รอบๆ ศูนย์ปฏิบัตธรรม ในโค....
21 ธันวามคม 2561
    โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคืนแรก วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ นิมนต์เรียนเชิญสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเ....
20 ธันวามคม 2561
    พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระพุทธบารมีสามัคคีธรรมชัยยะ
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องประดับภายในองค์พระพุทธบารมีสามัคคีธรรมชัยยะ วัดพระพุทธบาทภูชาติ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เวลา ๑๖.๔๕ ....
12 กุมภาพันธ์ 2560

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง